hotline

024 2217 0301

Online

Dây thép
Dây thép mạ kẽm có độ dẻo và độ bền vật lý cao, sử dụng trong nhiều công trình giao...
dây thép ủ mềm công ty tiến hà sản xuất chất lượng cao độ bền lâu dài
Dây thép gai có độ bền vật lý cao, sử dụng được trong thời gian dài, dùng trong các lĩnh...
Dây thép đen là sản phẩm dây thép ủ không có lớp mạ kẽm. Đường kính dây từ 0.5mm –...