hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức
 Do sức ép thị trường nên trong tháng 5, lưới mắt cáo bọc nhựa tiêu thụ tăng trưởng thấp, thậm chí còn giảm sâu.  
Nửa đầu năm 2019, Lưới B40 đã tiêu thụ được 363.200 tấn các loại, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái.  
Nửa đầu năm 2019, tấm lưới thép hàn đã tiêu thụ được 363.200 tấn các loại, tăng 15,6% so với cùng kì năm ngoái và chiếm 30% thị phần.