hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức
Lô lưới mắt cáo đầu tiên đã xuất khẩu thành công sang Ấn Độ, đáp ứng được yêu cầu chất lượng của phân khúc khách hàng cao cấp.   
Nhu cầu hàng năm đối với lưới thép hàn của Việt Nam đã tăng lên 16 triệu tấn. Do đó, khoảng 75% lưới thép hàn được nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu.  
 Do sức ép thị trường nên trong tháng 5/2019, sản phẩm lưới B40 tiêu thụ tăng trưởng thấp, thậm chí còn giảm sâu.