hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức
Theo tính toán , trong quý 1 cả nước xuất khẩu 1,77 triệu tấn lưới thép hàn, tăng 23,5% về khối lượng và tăng 8,8% về kim ngạch.  
Theo báo cáo, mặc dù sản xuất dây thép mạ kẽm rất tốt trong năm 2018, nhưng dự kiến sản xuất sẽ tiếp tục tăng vào năm nay.  
Chỉ trong vòng một tháng qua, giá lưới B40 tăng mạnh đồng loạt từ 100.000 - 200.000 đồng/tấn.