hotline

024 2217 0301

Online

Dây thép đen
Dây thép đen là sản phẩm dây thép ủ không có lớp mạ kẽm. Đường kính dây từ 0.5mm –...