hotline

024 2217 0301

Online

Lưới thép hàn
Tấm lưới thép hàn là sản phẩm lưới thép hàn dạng tấm.
Lưới được hàn từ các sợi dây thép mạ hoặc dây thép đen có đường kính từ 0.5mm – 3mm,...