hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức
 Trung Quốc luôn là thị trường cung cấp lưới thép hàn hàng đầu cho Việt Nam, chiếm gần 42% tổng lượng và gần 40% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này.  
 Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu dây thép buộc tăng tháng thứ 2 liên tiếp
Bộ Công Thương áp dụng chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại lưới mắt cáo vào Việt Nam nhưng một số sản phẩm sẽ được loại trừ khỏi phạm vi này.