hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức
Chính sách  và nỗ lực sản xuất đã giúp ngành sản xuất thép lưới b40 trong nước dần lấy lại thị phần từ các sản phẩm nhập khẩu.   
Nhiều sản phẩm lưới thép hàn trong nước đã dư thừa nên phải thận trọng xem xét cấp phép đầu tư các dự án mới.  
 Nhập khẩu dây thép mạ kẽm tính đến ngày 15.5 của cả nước có xu hướng giảm, song nhập từ thị trường Đài Loan lại tăng mạnh, chiếm 76% kim ngạch nhập dây thép mạ kẽm của cả nước.