hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức
Lưới mắt cáo bọc nhựa lại giảm giá bán tại Trung Quốc. Sức mua yếu nên các nhà sản xuất lưới mắt cáo bọc nhựa buộc phải giảm giá bán.
Lưới Hàn chào bán ra tại Châu Á vẫn ổn định trong tuần tiếp theo. Mặc dù cho hoạt động kinh doanh lưới hàn rất trì trệ.
Dây thép gai tại Trung Quốc kinh doanh hầu hết đều bị lỗ nặng. Mặc dù vậy, giá dây thép gai vẫn chưa có kế hoạch giảm giá bán.