hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức
 Giữa bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng hẹp cửa, thị trường trong nước cạnh tranh ngày càng gay gắt, lưới mắt cáo bán ra ngày càng khó khăn.  
    Do ảnh hưởng hiện nay nhiều công trình xây dựng lớn đã không thể triển khai, kéo theo sản phẩm lưới b40 xây dựng tiêu thụ sụt giảm đáng kể.  
 Theo thống kê, lượng nhập khẩu sắt lưới thép hàn đạt 4,6 triệu tấn, trị giá 3,1 tỷ USD, tăng 9,6% về lượng và 3,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.