hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức
Lưới mắt cáo bọc nhựa tiến tới công nghệ loại bỏ hoàn toàn xỉ và các tạp chất, tái tạo nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn tuần hoàn kép.  
Quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế tự vệ đối với lưới thép hàn nhập khẩu vào Việt Nam.   
 Nhà sản xuất thép Nghi Son có kế hoạch đốt lò cảm ứng sản xuất dây thép buộc mới tại khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa vào tuần đầu tháng 7