hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức
Theo thống kê, nhập khẩu dây thép buộc tháng 3 tăng rất mạnh 56,4% về lượng và tăng 62% về kim ngạch so với tháng 2, đạt 1,35 triệu tấn, tương đương 896,91 triệu USD  
Kết thúc năm 2018, ngành thép đã có một năm bội thu, khi giá trị xuất khẩu lưới mắt cáo đã tăng thêm gần 1,5 tỷ USD so với năm 2017  
 5 tháng đầu năm 2019, sản lượng 1,16 triệu tấn lưới B40, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 2,65 lần so với cùng kỳ năm 2018.