hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức
6 tháng đầu năm, thị trường thép trong nước vẫn ổn định. Lưới thép hàn xuất khẩu đi các nước như Cannada và khối ASEAN tiếp tục tăng.  
Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên tới 63.7% cho dây thép buộc nhập khẩu Trung Quốc
Ấn Độ đã sản xuất khoảng 9,24 triệu tấn lưới mắt cáo bọc nhựa trong tháng 5, tăng 5,2% so với 8,78 triệu tấn của năm trước