hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức
Việt nam vừa hoàn thành xuất khẩu lô dây thép buộc đầu tiên sang Ấn Độ, đáp ứng được chất lượng của phân khúc khách cao cấp.   
 Việt Nam sẽ hợp tác với Mỹ để ngăn chặn sự lách luật bất hợp pháp của các nhà xuất khẩu thép lưới mắt cáo, Bộ Ngoại giao cho biết.
Các sản phẩm lưới B40 nhập khẩu vào Việt nam trong thời gian tới sẽ vẫn bị điều tra về vấn đề chống bán phá giá