hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức

Sản lượng thép lưới mắt cáo bọc nhựa tháng 5 của Ấn Độ tăng

Việc sản xuất lưới mắt cáo bọc nhựa cao hơn diễn ra trong bối cảnh tiêu thụ thép tăng rõ rệt vào tháng 5,  đạt 8,03 triệu tấn, tăng 7,4% so với 7,48 triệu tấn của năm trước.Sản lượng lưới mắt cáo bọc nhựa trong tháng 5 đạt 6,27 triệu tấn, tăng 4% so với năm ngoái trong khi sản lượng thép thành phẩm đạt 10,85 triệu tấn, tăng 1,6% so với năm trước.

Từ tháng Tư - khi năm tài chính của Ấn Độ thường bắt đầu - đến tháng Năm, sản lượng lưới mắt cáo bọc nhựa đạt 18,02 triệu tấn, cao hơn 3,4% so với năm trước. Sản lượng hot metal tăng 1,8% lên 12,16 triệu tấn trong suốt hai tháng, trong khi sản lượng thép thành phẩm là 21,37 triệu tấn, tăng 1,0%.

Tổng tiêu thụ lưới mắt cáo bọc nhựa thành phẩm trong tháng Tư-tháng Năm đã tăng 6,5%, chạm mức 16,29 triệu tấn.

Mặc dù nhập khẩu và xuất khẩu đều giảm trong tháng 5 so với năm trước, nhưng Ấn Độ là nước nhập khẩu ròng vì xuất khẩu giảm mạnh hơn nhập khẩu.

Nhập khẩu lưới mắt cáo bọc nhựa lên tới 865.000 tấn, giảm 10,3% trong khi xuất khẩu giảm xuống còn 611.000 tấn, giảm 34,7% - cả hai đều so với tháng tương ứng của năm 2018.

JPC do nhà nước quản lý là cơ quan duy nhất của Ấn Độ được ủy quyền thu thập dữ liệu về ngành công nghiệp thép và sắt trong nước.