hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức

Lưới B40 tiếp tục báo lượng tiêu thụ tăng mạnh 6 tháng đầu năm

Từ tháng 2/2019, thị phần của Hòa Phát trong ngành lưới B40 lần đầu tiên vươn lên mức trên 30%. Kết quả này vẫn tiếp tục được duy trì cho thời điểm này.

Khu vực miền Nam là thị trường mà lưới B40 Hòa Phát đang mở rộng với sản lượng tiêu thụ đạt 115.500 tấn, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

lưới B40 Hòa Phát còn liên tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Riêng trong tháng 6/2019, Công ty đã xuất khẩu được 2.150 tấn sản phẩm các loại, tăng gấp 2 lần so với tháng trước và tăng trưởng 26,5% so với năm 2018.

Ngoài các thị trường truyền thống như Bắc Mỹ và Đông Nam Á, trong những tháng gần đây, Công ty lưới B40 Hòa Phát còn mở rộng thêm nhiều thị trường xuất khẩu mới, trong đó đã ghi nhận những đơn hàng đầu tiên được ký kết với đối tác Ấn Độ và Mỹ Latinh.