hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức

Sản xuất dây thép mạ kẽm sẽ tiếp tục phát triển trong năm nay

Theo dữ liệu từ , sản lượng dây thép mạ kẽm của Việt Nam đạt mức kỷ lục 14.1 triệu tấn trong năm 2018, tăng 23% so với năm trước.Thông tin mới nhất từ Việt Nam năm 2019 cho thấy sự tăng trưởng này vẫn đang tiếp tục. Sản lượng dây thép mạ kẽm của nước này trong tháng 1 và tháng 2 năm nay đạt khoảng 2.7 triệu tấn, tăng 43% lượng dây thép mạ kẽm so với năm trước.