hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức

Việt Nam tăng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu lưới thép hàn

Việt Nam là khu vực lớn thứ hai về nhu cầu lưới thép hàn ở Châu Á, xếp sau Trung Quốc. Do tình trạng thiếu sản xuất tại địa phương, nhu cầu lưới thép hàn của thị trường không thể đáp ứng tốt, điều này khiến Việt Nam trở thành người mua lớn và có ảnh hưởng rất lớn đến giá thép châu Á.Điều đáng nói là nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Trong khi đó, với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, đô thị hóa và tiêu dùng, nhu cầu lưới thép hàn của Việt Nam cũng sẽ tiếp tục tăng.