hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức
Lưới mắt cáo tại khu vực Châu Âu tiêu thụ tốt trong những tháng hè, lượng tồn kho lưới mắt cáo cũng bình ổn ra tiêu thụ tốt.
Dây thép buộc 1 ly đẩy mạnh năng suất trong tháng 7 vừa qua lên hơn 10%. So với năm ngoái, dây thép buộc 1 ly đặt năng suất cao hơn 3%.
Lưới B40 tiếp tục kinh doanh trở lại sau tuần nghỉ lễ và dự báo sẽ tăng giá trong tháng 9. Tuy nhiên, mua bán trì trệ nên giá lưới b40 tiếp tục giảm.