hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức

Ấn Độ điều tra chống bán phá giá lưới thép hàn nhập khẩu từ Việt Nam

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 3/7/2019, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm lưới thép hàn nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam.

Sản phẩm bị điều tra là lưới thép hàn gồm các sản phẩm thuộc phân nhóm HS 7219, 7220 theo đạo luật thuế quan Hải quan năm 1975 trừ các sản phẩm trong phạm vi loại trừ cụ thể trong thông báo.

Nguyên đơn Stainless Steel Development Association (ISSDA), M/s Jindal Stainless Limited, Jindal Stainless (Hisar) Limited and Jindal Stainless Steelway Limited cho rằng sản phẩm lưới thép hàn bị điều tra từ các nước nói trên đang bị bán phá giá vào thị trường Ấn Độ và gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Thời kỳ điều tra phá giá (POI) lưới thép hàn từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019 (12 tháng). Thời kỳ xác định thiệt hại: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 và thời kỳ điều tra.

DGTR yêu cầu các bên liên quan cung cấp thông tin, trả lời bản câu hỏi và gửi cơ quan điều tra trong vòng là 40 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Trong trường hợp không nhận được phản hồi/bản trả lời trong thời gian nêu trên hoặc doanh nghiệp không hợp tác, cơ quan điều tra có thể sẽ dựa trên các dữ kiện có sẵn để đưa ra kết luận về vụ việc với kết quả bất lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Do vậy, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm lưới thép hàn bị điều tra có liên quan của Việt Nam tham gia hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra Ấn Độ trong suốt quá trình vụ việc để đạt được kết quả tốt nhất.