hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức

áp thuế lưới mắt cáo nhập khẩu từ tháng sau

Theo tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương), Bộ này vừa ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm lưới mắt cáo nhập khẩu vào Việt Nam.

Cụ thể, hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại là các sản phẩm lưới mắt cáo nhập khẩu có các mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00.

Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung với mức thuế là 10,9% kể từ ngày 28/5/2019 đến hết ngày 21/3/2020 (nếu biện pháp tự vệ ban đầu không gia hạn).

Cục Phòng vệ thương mại cho biết, tổ chức, cá nhân nhập khẩu các mặt hàng lưới mắt cáo nếu cho rằng hàng hoá nhập khẩu của mình khác biệt với hàng hoá sản xuất trong nước có thể nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Trước đó, ngày 2/7/2018, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 2622/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm lưới mắt cáo nhập khẩu vào Việt Nam./.