hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức

Việt Nam xuất khẩu tấm lưới thép hàn nhiều nhất trong ASEAN

Tổng khối lượng tấm lưới thép hàn xuất khẩu năm 2018 là khoảng 6.6 triệu tấn, và năm 2017 là khoảng 4.7 triệu tấn tấm lưới thép hàn. Sau đó, tổng sản lượng thép thành phẩm là khoảng 14.5 triệu tấn trong năm 2018, tăng 28.6% so với năm 2017.SEASI cho biết sản lượng tấm lưới thép hàn của Việt Nam tăng trưởng rất nhiều và phần lớn là vào thị trường xuất khẩu.

Hơn nữa, dữ liệu từ Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho thấy tổng sản lượng thép thô từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2019 đạt khoảng 6.8 triệu tấn, tăng 37.4% so với năm ngoái. Tăng trưởng xuất khẩu tấm lưới thép hàn có thể kéo dài đến năm 2019.