hotline

024 2217 0301

Online

Tin tức

Xuất khẩu dây thép mạ kẽm trong tháng 5 đầu năm 2019 đạt 1,89 tỷ USD

Tính đến hết tháng 5/2019 dây thép mạ kẽm chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Campuchia là 741.000 tấn, tăng 52,8%; Indonesia 310 nghìn tấn, tăng 3,3%; Malaysia 304.000 tấn, tăng 4,4%; Hoa Kỳ 252.000 tấn, giảm 31,2%... so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng trong tháng 5, tình hình nhập khẩu dây thép mạ kẽm là 1,45 triệu tấn, trị giá đạt 977 triệu USD, tăng 11,6% về lượng và tăng 12,5% về trị giá. Trong 5 tháng/2019, lượng nhập khẩu dây thép mạ kẽm đạt 6,12 triệu tấn, trị giá 4,11 tỷ USD, tăng 8,1% về lượng và tăng 1,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp dây thép mạ kẽm lớn nhất vào Việt Nam với 2,59 triệu tấn, trị giá đạt 1,63 tỷ USD, tăng 0,1% về lượng, giảm 12,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ 2 là Hàn Quốc với 703.000 tấn, trị giá 579 triệu USD, giảm 5,4% về lượng và giảm 3,1% về trị giá. Đứng thứ ba là Nhật Bản với 850.000 tấn, trị giá đạt 578 triệu USD, giảm 5,7% về lượng và giảm 8,5% về trị giá.